Tilstede: 11 medlemmer
Valg af dirigent: Martin Løkkegaard
Valg af referent: Mikael Christensen

Dagsorden:
Areallejekontrakt skal godkendes.

– Løkkegaard fremlægger kontrakt og at vi længe har villet ha den. Mange år er gået, hvor kontrakten har været frem og tilbage mellem SWC og kommunen.

– Krav fremlægges, forsikringer, ting som klub, f.eks. åbent hus.

– Søren Loft spørger om nogen advokat har kigget den igennem, DS har kigget på den.

– Grundejer ansvarsforsikring haves igennem DS.

– Snerydning er vendt. Vi skal kun rydde sne hvis vi selv bruger området.

– Arealstigning vendt.

– Bjørn Meyer – Hvorfor lejekontrakt? Fordi vi gerne vil have noget på papir om at vi er her. Også så vi kan lave en nyt hus, eller en større renovering.

– Graffiti? Vi maler primo sæson 2018. Håber det holder.

Rettelser:
Kasseren skal på lejekontrakten.

Afstemning: 11 for, 0 imod.
Kontrakt stemt igennem. Vi skriver under når rettelserne er lavet.