Klubregler og behandling af klubudstyr

Kære alle.

Surfsporten er præget af frihed og en afslappet attitude. Begge dele er noget, der også præger SWC, og som de fleste af medlemmerne af klubben sætter stor pris på.

Vi har dog en række regler omkring behandling af klubbens udstyr.

Der er ikke tale om særlig mange – eller særlig strikse – regler. Til gengæld hjælper de os alle sammen med at have en klub, der er pæn og ren, og hvor det begynderudstyr, der er til rådighed, rent faktisk fungerer når man skal bruge det!

I bedes derfor huske på følgende regler. Vh Bestyrelsen.

Når I færdes i klubben:

  1. Ryd op efter dig selv – og gerne lidt mere end det. Der er ikke ansat folk til at rydde op i klubben. Derfor er det vores egen indsats, der er afgørende for om vi har et rart klubhus at være i! Husk derfor på at rydde op efter dig selv – og også gerne gøre lidt mere end det; som fx at tage skraldet med ud og feje gulvet i omklædningen en gang imellem.
  1. Husk lås og alarm
    • Når du er den sidste, der forlader klubben, så husk at låse alting (både sejlrummet, omklædningen og klubhuset) og slå alarmen til, før du går.
    • Ovenstående gælder også hvis du er den sidste, der går på vandet, dvs. hvis der er en masse, der er ude og surfe, og der ikke er nogle i klubhuset.

Ved behandling af klubudstyr:

1. Bær altid udstyret med vinden i ryggen – også i letvindstræning. Det skal bare gøres til en rutine.

2. Sejlet i vandet før brættet. Brættet driver og kan ramme stenene. Sejlet ligger stille.

3. Smid sejlet et godt stykke væk og til siden fra trappen. Så kan andre også komme til.

4. Tag både sejl og rig helt op på land, når du holder pause. Det skal ikke ligge i vandkanten.

5. Skyl våddragten og hæng den pænt op.

6. Går noget i stykker, så skriv til swc@swc.dk

7. Mind andre om god behandling af udstyret.