Vi indkalder til en ekstraordinær generalfosamling med kun et punkt på dagsordenen: Lejekontrakt. Vi har fået en kontrakt fra Københavns Kommune, som vi gerne vil skrive under. Vi har siden 2015 i en meget langsom process kørt kontrakten frem og tilbage mellem SWC og KK. Vi har fået den justeret og føler på nuværende tidspunkt, at den bedste løsning er at få den skrevet under.

Der er stadig punkter, som kunne forbedres, men det er i vores øjne mindre detaljer. Vi ser kontrakten som en sikring for, at klubben kan blive hvor den er og ikke risikerer at blive glemt eller flyttet, hvis der evt. skal bygges strand mm. ved parken.

Samtidig har vi set kontrakten, som en forudsætning for vores arbejde med at bygge nyt/restaurere vores eksisterende klubhus. Der er ikke taget nogle konkrete beslutninger om, hvad vi gør, men vi har snakket længe om, at selve huset kunne være rart at få istandsat.

Derfor indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling, hvor vi kan snakke kontrakten igennem og tage en beslutning om underskrift.

Det vil foregå 13/12 2017 kl 19.00 i SWCs klubhus.

Her kan downloades en kopi af kontrakten, så er der mulighed for at læse den igennem inden dagen:
Areallejekontrakt 28:11 2017

Helt kort, så betyder kontrakten, at vi skal til at betale en “husleje” på 19.000 årligt (opdateret fra 14.300). Klubbens budget taget i betragtning, så ser vi ikke dette som noget problem. Kontrakten medfører også nogle mere officielle forpligtigelser – for eksempel relateret til klubbens ansvar mm. Kom den 13/12 så snakker vi det igennem.

Mvh
Bestyrelsen