Vi afholder generalforsamling i SWC søndag d. 7 Maj kl 15.00 i vores klubhus. Vi skal have fundet et par nye folk til bestyrelsen. Lasse, som har været formand igennem rigtig mange år, genopstiller ikke i år. Mie som er bestyrelsesmedlem, genopstiller heller ikke.

Efter GF, tænder vi grillen:)

Hvis i har forslag til forbedringer/ændringer i klubben eller evt. ting i kunne ønske vi indkøber, så skal i sende jeres forslag til swc@swc.dk med en beskrivelse + et budget. Hvis jeres forslag bliver vedtaget på generalforsamlingen, så forventes i selv at stå for udførslen, eller hjælpe med arrangeringen af denne. Forslagene skal være modtaget på mail senest 23. april.

Dagsordenen for dagen er:

1. Valg af dirigent + referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, og forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse:
a. Formand ( ulige år)
b. Kasserer (lige år)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer ( ulige år)
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
e. 2 suppleanter til bestyrelsen
f. 1 revisor (lige år) og 1 (ulige år)
g. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt