Vi afholder generalforsamling i SWC søndag d. 6 Maj kl 16.00 i vores klubhus. Så tænder vi grillen, når vi er færdige.

Kom forbi og være med til at snakke om, hvordan vores klub har det og hvad vi skal gøre i fremtiden.

Hvis i har forslag til forbedringer/ændringer i klubben eller evt. ting i kunne ønske vi indkøber, så skal i sende jeres forslag til swc@swc.dk med en kort beskrivelse, samt et estimeret budget. Forslaget præsenteres på GF (helst af jer selv) og snakkes igennem. Forslagene skal være modtaget på mail senest 22. april.

Vi håber, at se så mange som muligt:)

Regnskabet fra sidste år vil komme på hjemmesiden i løbet af et par dage. Det vil også blive gennemgået på dagen.

Dagsordenen for d. 6 maj er:
1. Valg af dirigent + referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, og forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse:
a. Formand ( ulige år)
b. Kasserer (lige år)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer ( ulige år)
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
e. 2 suppleanter til bestyrelsen
f. 1 revisor (lige år) og 1 (ulige år)
g. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Vi kommer til at skulle bruge nogle nye kræfter i bestyrelsen, den største post er, at vi skal have fundet en ny Kasserer for SWC fra 2018. Så tænk meget gerne over, om det er noget for dig – det er ikke svært og vi kunne virkelig godt bruge en hånd.