Vi gør opmærksom på, at området omkring surfklubben er fredet i vinterperioden. Det betyder desværre, at det er forbudt at windsurfe ved klubben fra 1. november 2018 til 31 marts 2019. Vi opfordrer på det kraftigste alle klubbens medlemmer til at respektere disse fredningsregler.

Se mere info her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142487

Aloha,

Bestyrelsen