Kære alle,
Så nærmer vi os årets generalforsamling i SWC. Den finder sted 29. maj 2021 klokken 12:00 i klubhuset (altså ikke kl. 16 som tidligere annonceret!).

Der vil være surf, hygge og grill i løbet af dagen. Nærmere detaljer følger.

Hvis du har forslag som du ønsker taget op på generalforsamlingen, skal de sendes til swc@swc.dk senest den 15. maj. Husk at inkludere en kort beskrivelse og et estimeret budget.

Dagsordnen for generalforsamlingen kan ses herunder.

Nuværende formand Michael Klemme Christensen og bestyrelsesmedlem Søren Ravn har meddelt at de ikke genopstiller. Så der er altså gode muligheder for at komme med i bestyrelsen og være med til at præge vores allesammens dejlige klub fremover.

Vi glæder os til at se jer!
-Bestyrelsen

Dagsorden for  generalforsamling:
1. Valg af dirigent + referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, og forelæggelse af budget for det kommende år
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse:
– a. Formand ( ulige år)
– b. Kasserer (lige år)
– c. 2 bestyrelsesmedlemmer ( ulige år)
– d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
– e. 2 suppleanter til bestyrelsen
– f. 1 revisor (lige år) og 1 (ulige år)
– g. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt