UPDATE: Da forbuddet mod at samles mere end 10 personer stadig gælder, må vi desværre endnu engang udskyde årets generalforsamling.
Nu bliver det d. 13. juni! Vi glæder os til at se jer!!

Kære alle,
Så nærmer vi os årets generalforsamling i SWC. Den finder sted 13. juni 2020 klokken 16:00 i klubhuset.

Der vil være surf, hygge og grill i løbet af dagen. Nærmere detaljer følger.

Hvis du har forslag som du ønsker taget op på generalforsamlingen, skal de sendes til swc@swc.dk senest den 18. april. Husk at inkludere en kort beskrivelse og et estimeret budget.

Dagsordnen for generalforsamlingen kan ses herunder.

Vi glæder os til at se jer!
-Bestyrelsen

Dagsorden for  generalforsamling:
1. Valg af dirigent + referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, og forelæggelse af budget for det kommende år
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag:
– a. Kompensere en IT ansvarlig med Kontingent
– b. Kompensere Instruktører med yderligere en hylde ved 3 ekstra træninger, oven i 4 som giver kontingent
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse:
– a. Formand ( ulige år)
– b. Kasserer (lige år)
– c. 2 bestyrelsesmedlemmer ( ulige år)
– d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
– e. 2 suppleanter til bestyrelsen
– f. 1 revisor (lige år) og 1 (ulige år)
– g. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt