Så er det meget snart tid til GF. Vi ses på lørdag (d. 7.) kl 16.00 i Klubhuset.  Vi håber, at se så mange af jer som muligt. Så tænder vi grillen bagefter og spiser en pølle i solen:)

Dagsordenen for GF er jf. vores vedtægter:

1. Valg af dirigent + referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Godkendelse af regnskab for det forløbne år, og forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse:
a. Formand ( ulige år)
b. Kasserer (lige år)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer ( ulige år)
d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år)
e. 2 suppleanter til bestyrelsen
f. 1 revisor (lige år) og 1 (ulige år)
g. 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt

Mvh

Bestyrelsen