Vi gør opmærksom på, at området omkring surfklubben er fredet i vinterperioden. Det betyder desværre, at det er forbudt at windsurfe lige ved klubben fra 1. november 2017 til 31 marts 2018. Vi opfordrer alle i klubben til at overholde disse fredningsregler.

Se mere info her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142487

Aloha,

Bestyrelsen