Vi gør opmærksom på, at området omkring surfklubben er fredet i vinterperioden. Det betyder, at det er forbudt at windsurfe ved klubben indtil 1. April 2018. Vi opfordrer alle i klubben til at overholde disse fredningsregler.

Vi har fået en henvendelse fra skovfoden for området, der fortæller, at bekymrede borgere har kontaktet naturstyrelsen ang. at der bliver surfet ved klubben. Vi vil gerne opfordre alle til ikke at gå ud, før fredningen slutter.

Se mere info her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142487

Aloha,

Bestyrelsen