Kære alle SWC’ere, På grund af COVID-19 (Corona) situationen og myndighedernes retningslinjer må vi desværre henstille til at klubhuset og klubbens udstyr ikke benyttes. Vi har været i dialog med Dansk Sejlunion angående situationen og følger deres og DIFs anbefalinger […]